joi, 18 februarie 2016

19.02.2016 Baze de date MySQL

  1. Prezentarea normelor de protectia muncii, regulamentului scolar in laboratorul de informatica
  2. Prezentarea planificarii calendaristice
Aplicatii WEB cu baze de date MySQL
3
S1-S2-S3(II)
Aplicaţii
1
S4(II)
1.        
Concepte generale
Noţiunea de proiect
Obiectivele proiectului
Fazele unui proiect
Managerul de proiect, echipa de proiect (roluri)
Planul unui proiect, elemente de evaluare
Structura pe activităţi (wbs)
Grafic de activităţi, traiectorie critică
1S5(II)
2.        
Etapele unui proiect
Iniţierea proiectului: justificarea economică, stabilirea obiectivelor, oportunitatea proiectului.
1


S6(II)
Planificarea proiectelor: organigrama proiectului, structura echipei de proiect, planul de proiect, structura activităţilor (WBS), alocarea resurselor (efort/durată, cost, dependinţe)
1
S7(II)


Monitorizarea proiectului: cereri de schimbare cu justificare şi aprobare, controlul riscului, rapoarte (de progres, de excepţii).
1


S8(II)

Evaluarea proiectului: calitatea proiectelor, raport de sfârşit de proiect
1
S9(II)
3.        
Componentele proiectului
Organizaţia de proiect, planurile, mijloacele de control, etapele, managementul riscului, controlul schimbării, managementul configuraţiei, calitatea.
2
S10 S11(II)
4.        


Instrumente software
Pentru crearea graficelor, schiţelor, şabloanelor de prezentare, diagramelor (Gantt).
Pentru planificare şi monitorizarea proiectelor: Ms Project, Primavera.
Aplicaţii
2
S12 S13(II)
Recapitulare finală
1
S14(II)

NOTIUNI INTRODUCTIVE Mysql
 Suport de curs <descarca>
MySQL este un sistem de gestiune a bazelor de date relaționale, produs de compania suedeza MySQL AB și distribuit sub Licența Publică Generală GNU. Este cel mai popular SGBD open-source la ora actuală[6], fiind o componentă cheie a stivei LAMP (LinuxApache, MySQL, PHP).
Deși este folosit foarte des împreună cu limbajul de programare PHP, cu MySQL se pot construi aplicații în orice limbaj major. Există multe scheme API disponibile pentru MySQL ce permit scrierea aplicațiilor în numeroase limbaje de programare pentru accesarea bazelor de date MySQL, cum ar fi: C, C++, C#, Java, Perl, PHP, Python, FreeBasic, etc., fiecare dintre acestea folosind un tip specific API. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu