miercuri, 26 octombrie 2016

S7:24.10-28.10


Competente generale:
-   Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
Competente SPECIFICE:
-  Utilizează tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea documentelor Web.

Unitatea de învăţare: Instrumente de lucru pentru crearea site-urilor Web
Tema proiectului: Realizarea unei pagini Web
 Durata proiectului:  4 ore

Tema lecţiei: Prezentarea proiectului
Tipul lecţiei: Fixare şi consolidare deprinderi şi priceperi
Durata lectiei: 1 ora

Materiale didactice:

Fisa de documentare 0_portofoliu.pdf
Fise de lucru (in echipa2 elevi)0bilete proiect.pdf
Proiectul unitatii de invatare:0_ui_xii.pdf
Multimedia:0_prezentare.pptx

DESFASURAREA ACTIVITATII
  1. Momentul organizatoric
 pregătirea lecţiei
                                 - întocmirea proiectului didactic;
                                 - pregătirea proiectului;
                                 - pregătirea setului de întrebări din test;
                                 - pregătirea setului de aplicaţii din bilete;
 organizarea şi pregătirea clasei
                                 - verificarea frecvenţei elevilor;
                                 - verificarea  existenţei resurselor materiale; 
2. 18 min -Verificarea cunostintelor anterioare
- elevii sunt rugati sa completeze testul
- colegii de banca evalueaza testul conform baremului si grilei postate
3. 2 min - Captarea atenţiei clasei
                       - explicarea modului de desfăşurare  a activităţii si importanta derularii acesteia
            4. 25 min- Fixare şi consolidare deprinderi şi priceperi
                    
Etapele proiectului:
E1.Pregătirea proiectului - profesorul împreună cu elevii vor decide câteva repere care se pot formula prin întrebări ce pot dirija dimensiunea evaluativă;
 E2. Stabilirea ariei de interes şi a tematicii proiectului - discutată şi negociată între profesor şi elevi.
 E3. Împărțirea sarcinilor în cadrul grupului (se extrag biletele cu tema)
E4. Cercetare, creație, investigație (presupune studiul bibliografiei)
E5. Identificarea şi selectarea resurselor materiale (altele decât cele date suport).
E6. Prezentarea modului de evaluare a proiectului
5. 5 min - Feedback-ul

-se obține de la colegi, profesor și prin autoevaluare (se completeaza diagrama KWL)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu