miercuri, 5 aprilie 2017

SII 05.04.2017

Documentatie suplimentara:
  1. Capitolul: << 1 2 3 4 5 >>
  2. Suport de curs <<1 2>>

Software de management de proiect | Microsoft Project - Microsoft Office

https://products.office.com/ro-ro/project/project-and-portfolio-management-software

Planificați cu ușurință proiecte și colaborați practic de oriunde cu instrumente potrivite pentru managerii de proiect, echipele de proiect și decidenții ...

Microsoft Project 2007


Managementul de proiect este procesul planificării, organizării şi conducerii sarcinilor şi resurselor pentru a realiza un obiectiv definit, de obicei cu constrângeri legate de timp, resurse sau costuri.
Un manager de proiect poate fi pus:
ü  in situatia unui proiect  fi simplu, de exemplu, o listă de sarcini cu datele initiale şi finale scrise pe o foaie de hârtie sau poate fi complex, de exemplu, mii de sarcini şi resursele aferente, alături de un buget de milioane de dolari
ü  în situatia de a duce la bun sfârsit activitati foarte complexe, care implica:
à foarte multe subactivitati;  
à o mare varietate de resurse;  
à foarte multe restricii independene între resurse si activitatii;  
à o echipa de lucru în care membrii au specializari si competente foarte variate;
à respectarea a sute de termene de executie;  
à încadrarea în buget si obtinerea la timp a banilor necesari;  
à foarte multe situatii neprevazute sau incorect previzionate etc.
În aceste cazuri este vital ca la începutul proiectului sa se realizeze o buna:
à identificare a activitailor care trebuie efectuate;
à identificare a intervalelor de timp în care trebuie efectuate acestea;  
à identificare a celor mai potrivii oameni pentru fiecare din activitati;  
à delegarea de sarcini membrilor echipei;  
à evaluare a sumei de bani necesare proiectului, adica o planificare eficienta a proiectului.
Microsoft Project este unul dintre cele mai utile softuri în sprijinirea conducatorului de proiect si a membrilor echipei în atingerea scopului pentru care este destinat proiectul.
Microsoft Project fiind folosit în special pentru planificarea activitatilor si obtinerea de rapoarte privind desfasurarea acestora, totusi acest soft depasete cu mult aceste cerine minime.
Astfel, softul ofera:
-          o gama foarte larga de reprezentari grafice privind situatia actuala sau
-          istoricul desfasurarii activitatilor,
-          costurile implicate,
-          profilul resurselor,
-          structura proiectului,
-          încadrarea în buget de-a lungul fiecarei faze de executie,
-          ofera posibilitatea înglobarii unui volum imens de informaii în cadrul proiectului,
-          ofera posibilitati de lucru în echipa deosebite,
-          ofera posibilitatea importarii sau folosirii datelor dintr-un numar foarte mare de aplicatii externe,
-          are un help impresionant,
-          este usor de folosit si are o interfata prietenoasa,
-          ofera instrumente puternice de optimizare a desfasurarii proiectului etc.
Toate acestea fac ca Microsoft Project sa fie una din primele optiuni de soft utilitar în conducerea unui proiect.
Microsoft Project face parte din colectia de programe din pachetul Microsoft Office, foarte multe din caracteristicile acestuia fiind comune cu celelalte programe, astfel încât orice utilizator al unuia din programele acestui pachet va putea învata cu usurinta acest program.
Microsoft Project programează fiecare sarcină utilizând formula:
durata = munca / efort resursă
unde:
        Durata reprezintă timpul necesar îndeplinirii unei sarcini.
        Munca reprezintă efortul cerut pe o anumită perioadă de timp pentru a îndeplini o sarcină.
        Efort resursă reprezintă efortul total al resurselor repartizate unei sarcini.
De exemplu, dacă:

        Trei pictori lucrează 2 zile la o sarcină 8h/zi, munca depusă de fiecare resursă umană este de 16h (2 zile * 8 ore);
        Efortul total al resurselor este de 24h/zi (3 pictori * 8 ore);
        Timpul total de lucru este de 48h (2 zile * 8 ore * 3 pictori);

        Durata este de 2 zile: 48h / (3 pictori * 8h).
sarcina de lucru: 

  1. Vizioneza demo alaturat
  2. Realizeaza o prezentare Power Point  (10 slide-uri)in care prezentati aplicatia Microsoft Project 2007 (text, capturi ecran, bibliografie minim 5 surse) 
  3. Termen predare pe grupul clasei 10-14.04.2017 (cu o zi inainte de ora)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu