miercuri, 31 octombrie 2012

Activitatea nr.7


"Grabeste-te sa faci ceea ce nu este urgent, ca sa ai timp sa faci fara graba ceea ce este urgent. "

Tema: Noţiunea de proiect.doc 
Tema: Planificarea proiectelor.doc  
Tema: Implementarea proiectelor.doc 
Tema: Monitorizarea proiectelor.doc   


  Monitorizarea proiectului


Prin monitorizare se intelege acel procesprin care se  obtin informatiilor care sa permita cunoasterea si intelegerea stadiului proiectului la un moment dat, precum si tendintele de derulare a activitatilor incluse in proiect.
Monitorizarea se poate face:
 • prin discutii cu personalul implicat in derularea proiectului, 
 • prin inregistrarea rezultatelor si a problemelor aparute, 
 • prin observarea activitatilor derulate.
 Prin monitorizarea permanenta a proiectului:
 • se monitorizeaza activitatile, 
 • stadiul realizarii planurilor, 
 • costurile, 
 • rezultatele proiectului
  Aceasta presupune observarea sistematică a proceselor în desfăşurare.

Monitorizarea presupune de asemenea informarea periodică a  celor direct implicaţi precum şi a beneficiarilor asupra desfăşurării proiectului
Raportarea datelor culese permite luarea unor decizii ce duc la îmbunătăţirea performanţelor proiectului.

Scopul Monitorizării:
Monitorizarea este extrem de importantă în planificarea şi implementarea unui proiect.
Informaţiile obţinute prin monitorizare pot fi folosite pentru:
 • A analiza situaţia comunităţii şi a proiectului iniţiat
 • A determina dacă resursele implicate sunt utilizate corespunzător;
 • A identifica problemele cu care se confruntă comunitatea sau proiectul şi posibilele soluţii;
 • A se asigura că toate activităţile sunt efectuate corect şi la timp de către personalul adecvat
 • A folosi experienţa acumulată dintr-un proiect în cele care urmează; şi
 • A determina dacă modul în care proiectul a fost planificat este cel mai adecvat pentru rezolvarea problemelor apărute pe parcurs
 Se stie ca un proiect este alcătuit dintr-o serie de activităţi (investiţii) al căror scop este rezolvarea unor probleme particulare într-o perioadă dată de timp şi într-o anumită locaţie. Investiţiile includ timp, bani, resurse umane şi materiale. Anterior atingerii obiectivelor vizate, un proiect parcurge diverse stadii. 

Monitorizarea trebuie integrată în toate stadiile unui proiect.

Cele trei stadii de bază includ:
 • Planificarea proiectului 
 1. analizarea situaţiei, 
 2. identificarea problemelor,
 3. definirea obiectivelor, 
 4. formularea strategiilor, 
 5. designul planului de muncă, 
 6. stabilirea bugetului;
 • Implementarea proiectului (mobilizarea, utilizarea şi controlul resurselor şi operaţiilor proiectului); şi
 • Evaluarea proiectului.
Monitorizarea trebuie efectuată de către toate persoanele şi instituţiile interesate în derularea proiectului. 
Pentru implementarea eficientă a unui proiect, personalul implicat trebuie să planifice încă de la început toate stadiile corelate între ele.

SARCINA DE LUCRU:
1. Realizati un eseu in care prezentati un exemplu de proiect care a fost monitorizat si caruia i s-au suspendat fondurile in urma monitorizarii. 
Informati-va folosind: articolele de ziar, emisiunile TV, INFORMARI PUBLICE, ETC.2. Realizati un ESEU in care prezentati cum s-a realizat monitorizarea proiectului d-voastra 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu