marți, 6 noiembrie 2012

ATENTIE! Activitate de evaluare


EVALUAREA la Managementul proiectelor se va face prin:

A.  1 proiect în echipă de 4-5 cursanţi
 Realizati un proiect de finantare incadrandu-va in modelul oferit: Model Proiect 2012 .doc 
suport_lucrari_practice.pdf
(incepand cu data de  9.11.2012 lucrarea se va gasi in forma nefinalizata, in portofoliul d-vostra atunci cand sunteti examinat)
 Lucrarea va include materialele lucrate in timpul orei precum organigrama proiectuluiplasata la capitolul echipa de proiect.
B.  4 lucrări individuale 
Teme pentru lucrările individuale:
 •  1 lucrare prin care să  prezinte un exemplu de proiect care a fost monitorizat si caruia i s-au suspendat fondurile in urma monitorizarii.  (incepand cu data de  9.11.2012 lucrarea se va gasi in portofoliul d-vostra, PREDAT PROFESORULUI)
Lucrarea se va încadra în maxim 2 pagini (câte o pagină pentru fiecare idee) şi se va face trimitere la sursele bibliografice folosite
 • 1 lucrare prin care să  prezentati cum s-a realizat monitorizarea proiectului d-voastra 
Lucrarea se va încadra în maxim  o pagină  şi se va face trimitere la sursele bibliografice folosite.
 • 1 lucrare prin care să se identifice 2 idei de proiecte, din domenii diferite, ce ar putea fi depuse pentru obţinerea de unei finanţări în perioada următoare.
  (incepand cu data de  9.11.2012 lucrarea se va gasi in portofoliul d-vostra, PREDAT PROFESORULUI))
 Se vor specifica pentru fiecare idee: 
 1. motivaţia alegerii, 
 2. fondul/fondurile în care ar putea fi încadrată, 
 3. condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul finanţării, 
 4. activităţile eligibile, 
 5. sumele ce pot fi obţinute. 
Lucrarea se va încadra în maxim 2 pagini (câte o pagină pentru fiecare idee) şi se va face trimitere la sursele bibliografice folosite
Notă: ideile trebuie să fie noi şi nu preluări ale unor idei din proiecte existente.
 • 1 lucrare prin care să se descrie lecţiile învăţate din conceperea sau implementarea unui proiect. 
 Se vor prezenta, pe scurt: 
 • proiectul (scop, obiective, principalele activităţi şi rezultate, organizaţia care a conceput sau derulat proiectul, şi finanţatorul, dacă este cazul), 
 • rolul studentului în cadrul proiectului. 
Se va face o scurtă descriere a problemelor cu care s-a confruntat proiectul, cauzele care le-au generat şi soluţii pentru a evita pe viitor probleme similare. 
De asemenea, se va face o listă a aspectelor pozitive, de care se poate ţine cont la proiectele viitoare.  
Notă: tipul proiectului poate fi organizaţional, finanţat din exteriorul organizaţie, personal.

    ACTIVITATE DEMONSTRATIVA:   
 Prezentare modele  idei de proiecte:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu